Marta Marciniak

Doktorantka w katedrze Eksperymentalnej Psychopatologii i Psychoterapii Uniwersytetu Zurychskiego. Ukończyła studia w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim z licencjatem z Filozofii oraz podwójnym magisterium z Psychologii i Kognitywistyki. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą dynamiczne faktory rezyliencji aktywowane w odpowiedzi na stres oraz zastosowanie nowych technologii mHealth w psychologii. Przewodnicząca Zarządu Collegium w roku akademickim 2016/17. Członkini Komisji Rewizyjnej w roku 2017/18.