Maria Różańska

Absolwentka kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jej zainteresowania naukowe początkowo obejmowały immunologię – a w jej ramach pracę w laboratorium, gdzie zajmowała się komórkami NK jako mediatorami działania związków przeciwnowotworowych. Obecnie naukowo zajmuje się kardiologią, m.in. wpływem obturacyjnego bezdechu sennego na nadciśnienie tętnicze. Stypendystka programu Erasmus+, w ramach którego odbyła roczny staż na Uniwersytecie Pierre Marie Curie – Sorbonne w Paryżu. W przyszłości pragnie łączyć praktykę kliniczną w ramach specjalizacji z medycyny wewnętrznej z dalszą pracą naukową. W Collegium Invisibile od 2015r.