Jan Skarbek-Kazanecki

Adiunkt i doktorant w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent filozofii na tym samym uniwersytecie. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe, fundacji Onasis oraz Uniwersytetu im. Kapodistriasa w Atenach, członek Collegium Invisibile. Interesuje się poezją grecką, zwłaszcza tradycją elegijną epoki archaicznej oraz filozofią Platona. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą pojęciu sprawiedliwości (δίκη) w zbiorze elegii Corpus Theognideum. Kontakt: jan.skarbek@unilodz.eu