Jakub Sawicki

Jakub Sawicki jest członkiem Collegium Invisibile od 2016 roku. Studiował prawo, historię i stosunki międzynarodowe na polskich i zagranicznych uczelniach. Główne zainteresowania badawcze: prawo konstytucyjne porównawcze i filozofia polityki.