Bartosz Bednarczyk

Doktorant filozofii w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w École Doctorale V na Université Paris Sorbonne. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ, magister filozofii i filologii romańskiej. W ramach stypendium studiował również na Université Paul Valéry w Montpellier. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na filozofii człowieka, metafizyce, tradycji fenomenologicznej i filozofii francuskiej. Członek Collegium Invisibile od 2016 roku.