Aleksandra Bartosik

Jej zainteresowania naukowe to toksykologia obliczeniowa i modelowanie mechanizmów toksyczności leków z wykorzystaniem uczenia maszynowego, w tym sztucznej inteligencji. Obecnie pracuje jako analityk danych w badaniach klinicznych w AstraZeneca.

Studiowała biotechnologię i biofizykę na MISMaP UW, nauki farmaceutyczne na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu w Kopenhadze i Uniwersytecie w Cambridge w Cavendish Laboratory. Podczas stażu badawczego w Centre for Molecular Informatics rozwijała model przewidywania hepatotoksyczności nowych cząsteczek chemicznych. Doświadczenia w tworzeniu i rozuju leków zdobywała w instytucjach naukowych jak, działach R&D firm farmaceutycznych i startupach. Była team liderką najstarszej polskiej drużyny w konkursie iGEM 2014 (Internationalo Genetically Engineered Machine) organizowanym przez Massachusettes Institute of Technology.

Jest absolwentką programu mentorskiego Novo Nordisk Pharma, Roche Biotech Leaders Academy, stypendystką Danske Bank Invest Fund, PharmaDanmarki Alpbach Forum Public Health School. Jest współautorką przewodnika o biologii syntetycznej w Centrum Nauki Kopernik „Geny i Maszyny”, publikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Biologia Syntetyczna. Możliwości i wyzwania” oraz rozdziału o toksykologii w książce The era of Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Science in the Pharmaceutical Industry (Elsevier 2021).