Aleksander Musiał

Doktorant historii sztuki nowożytnej na Princeton University oraz absolwent historii sztuki w ramach MISH UW i kultury klasycznej (Classics) na Uniwersytecie w Cambridge (UK). Członek High Meadows Environmental Institute, jego obecne badania analizują zmysłowe odczuwanie przestrzeni politemproralnych na przykładzie relacji między recepcją antyku a narodzinami nowoczesności w ramach wschodnioeuropejskiej architektury kąpieli XVIII wieku. Poprzednie zaś projekty naukowe dotyczyły współzależności między buntem i tradycją w dziełach Giambattisty Piranesiego, teorii piękna arbitralnego Claude’a Perrault, oraz sprzecznościami konceptu autentyczności na przykładzie zbiorów antyczności Gustawa III w Sztokholmie. Były stażysta działów kuratorskich w Princeton University Art Museum, Frick Collection i Morgan Library.