Łukasz Damian Łyżwa

Absolwent prawa i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim nagrodzony Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Ukończył półroczne stypendia na Państwowym Uniwersytecie w Petersburgu, Rosja, oraz Western Sydney University, Australia. Podczas studiów zaangażowany w konferencje oraz publikacje z zakresu teorii prawa i filozofii politycznej. Zawodowo związany z prawem sektorów infrastrukturalnych.